Pantaenius i Medelhavet

Alla som har haft båten i Medelhavet vet hur fantastiskt det kan vara. En del stannar kanske bara något  år, medans andra bestämmer sig för att stanna med båten permanent. Ofta köps båten på plats och man passar på att stanna ett tag innan man beslutar sig för hemfärd eller ej.

Men innan man ger sig iväg eller beslutar sig för båt i Medelhavet, är det mycket som skall planeras, arrangeras och förberedas och att välja rätt försäkring är en tämligen viktig punkt på listan.

Det är här vi kommer in i bilden. Pantaenius AB är ett svenskt förtetag som helt och hållet är specialiserat på försäkring av fritidsbåtar. Som en del av Pantaeniusgruppen har vi dessutom tillgång till all samlad kompetens, alla möjligheter och Pantaenius oslagbara och världsomspännande kontaktnät. Du kan alltså försäkra dig i Sverige, men ha samma trygghet, snabba service och lokala närvaro till oss där som här.

Villkorsmässigt är vi tämligen svårslagna och du har i värsta fall en självrisk vid en skada. Vårt mål är att alltid ge våra kunder bästa tänkbara service, oavsett var och när något händer. Alla våra kontor, jorden runt, har 24 timmars jour.

Idag är det nästan 20.000 båtägare som valt Pantaenius i Medelhavet.

Välkommen du också!

 

Pantaenius båtförsäkring Fast försäkringsvärde

Fast försäkringsvärde
Tillsammans med ägaren kommer vi överens om ett fast försäkringsvärde som betalas utan avdrag vid en totalförlust. Beloppet gäller under hela den avtalade försäkringsperioden.

Pantaenius båtförsäkring Nytt för gammalt

Nytt för gammalt
Vi har inga avskrivningstabeller. Delskador och delförluster ersätts fullt, utan ålderavdrag.

Pantaenius båtförsäkring Självrisk, inte nödvändigtvis

Självrisk, inte nödvändigtvis
Du har ingen självrisk vid till exempel totalförlust, inbrott, brand, blixtnedslag, förlust eller skada under transport, förlust eller skada på personlig egendom eller vid kollisionskada orsakad av tredje part då din båt varit fast förtöjd.

Pantaenius båtförsäkring Sjunkning och vatteninträngning

Sjunkning och vatteninträngning
Alla skador, även på maskiner, genom sjunkning och/eller vatteninträning täcks av försäkringen.

Pantaenius båtförsäkring Geografiskt giltighetsområde

Geografiskt giltighetsområde
Möjligt att till världstäckande seglingsområde. Du kan ändra seglingsområde under pågående försäkringsperiod, förstora eller minska precis efter dina behov.

Pantaenius båtförsäkring Använd båten åtet runt utan tillägg

Använd båten åtet runt utan tillägg
Du kan använda båten året runt utan att det påverkar premie eller självrisk.

Pantaenius båtförsäkring Transport och förvaring

Transport och förvaring
Land-och vattentransport inom de avtalat farvatten, samt inom Europa, täcks av försäkringen, liksom slip-kranförflyttningar. Även vinter-, varvs- och reparationsförvaring omfattas.

Pantaenius båtförsäkring Assistans

Assistans
Vid nödssituationer, t.ex bogsering till närmsta varv, leverans av drivmedel, olja, batterier och reservdelar, står Pantaenius för kostnader upp till sek 50.000.


Har du några frågor eller vill du ha en offert? Vänligen kontakta

Tel. 0046-0303-445000
info@pantaenius.se